Publication
Author:Amanda Barroso Lima, Beatriz Abreu dos Santos, Isadora Cardoso Vasconcelos
Subject: Rural Development
Download: Click here

Abstract: "Småskaliga jordbrukare står för cirka 70 procent av utbudet av vissa grödor i Brasilien. Familjejordbruk kan bidra till att minska fattigdom och förbättra matvarusäkerhet. Kvinnor är viktiga aktörer inom jordbruk och landsbygdsutveckling – i utvecklingsländer utgör de 43 procent av den totala rurala arbetskraften (FAO 2015) i Brasilien och cirka 30 procent (IBGE 2006). Kvinnor lägger i genomsnitt 372 timmar per år på jordbrukssysslor jämfört med mäns 368 timmar (FAO 2015)". (...)

keywords: Utmaningar, och, utsikter, för, kvinnor, på, Brasiliens, landsbygd, under, Agenda, 2030
Date Publication: 12/14/2017 - 08:14
Type/Issue: One Pager / 319
ISSN: 2318-9118
Language: Swedish